Reference

POČETNA

O NAMA

KONTAKT

       Reference:

"Vodeks"- Prnjavor
"Ekoprom" - ČeliĆ
"Dallas"-Novi pazar
"Nova Forma" - Šamac
"Nova Forma"-Šamac
"Stolarija Rapic"- GradiŠka
"Uniglas"- Šamac
"TMD-AGS" - GRADAČAC

"Nova Forma" - Šamac

"Dalekovod"-Doboj

"Dalekovod"-Doboj           

 SuŠara - automatizacija


"Uniglas"- Šamac

Rekonstrukcija elektro-upravljanja na mašini za krojenje stakla :
(zamjena numeričkog dijela, reparacija pretvarača za 3 DC motora -3 ose)
Korisnik: "Uniglas"

Pogled na početak linije linije
Pogled prema kraju linije
  Funkcije: -upravljanje pozicijom glave alata u X-Y ravni,
-upravljanje ugaonom pozicijom alata (zakretanje dijamanta,tangenta na krivu)
-unošenje tehnološkog programa preko PC
(sa programom za optimalno krojenje raznih oblika komada)
Korištena oprema: -sopstveni dizajn "Industrijska elektronika", Brčko,
-Sinumerik i PLC, proizvodjač "Siemens"