Reference

POČETNA

O NAMA

KONTAKT

       Reference:

"Vodeks"- Prnjavor
"Ekoprom" - ČeliĆ
"Dallas"-Novi pazar
"Nova Forma" - Šamac
"Nova Forma"-Šamac
"Stolarija Rapic"- GradiŠka
"Uniglas"- Šamac
"TMD-AGS" - GRADAČAC

"Nova Forma" - Šamac

"Dalekovod"-Doboj

"Dalekovod"-Doboj           

 SuŠara - automatizacija


                     Sušara - automatizacija

Sušare za drvo :


1. "Bane-B" -Podgrab,Pale : zamjena 'Bollmann'-ove elektronike na 2 sušare(bivši Šipad');
2. "Bjelaković"-Han Pijesak: automatika na jednoj sušari
3. "Mefos Ib-6" - Kladanj, automatika na jednoj sušari
4. "Šebešić" - Turbe, Travnik, izmjene i dorade postojeceg upravljanja na 2+3 sušare