Reference

POČETNA

O NAMA

KONTAKT

       Reference:

"Vodeks"- Prnjavor
"Ekoprom" - ČeliĆ
"Dallas"-Novi pazar
"Nova Forma" - Šamac
"Nova Forma"-Šamac
"Stolarija Rapic"- GradiŠka
"Uniglas"- Šamac
"TMD-AGS" - GRADAČAC

"Nova Forma" - Šamac

"Dalekovod"-Doboj

"Dalekovod"-Doboj           

 SuŠara - automatizacija


"EKOPROM" - Čelić

Montaža , podešenja i puštanje u pogon asfaltne baze (elektro-dio)

"Ekoprom" - Čelić (asfaltna baza 'Brka')

industrijska elektronika
pult - računarska strana
pult - priprema materijala
industrijska elektronika
ulaz materijala, doziranje
priprema materijala, zagrijavanje
miješanje materijala, vaganje
  utovar na kamion