Reference

POČETNA

O NAMA

KONTAKT

       Reference:

"Vodeks"- Prnjavor
"Ekoprom" - ČeliĆ
"Dallas"-Novi pazar
"Nova Forma" - Šamac
"Nova Forma"-Šamac
"Stolarija Rapic"- GradiŠka
"Uniglas"- Šamac
"TMD-AGS" - GRADAČAC

"Nova Forma" - Šamac

"Dalekovod"-Doboj

"Dalekovod"-Doboj           

 SuŠara - automatizacija


                       "TMD-AGS" - Gradačac:

Korisnik: "TMD-AGS" - Gradačac:


Rekonstrukcija elektro-upravljanja na:
- poluautomatskom strugu SP12P
- poluautomatskom strugu SP12D
( Izbacivanje klasičnog relejnog upravljanja i stare elektronike za kontrolu pozicije)

industrijska elektronika
 
 
  Korištena oprema: - sopstveni dizajn 'Industrijska elektronika',Brčko
- PLC i programabilni terminal , proizvodjač "Omron"