Reference

POČETNA

O NAMA

KONTAKT

       Reference:

"Vodeks"- Prnjavor
"Ekoprom" - ČeliĆ
"Dallas"-Novi pazar
"Nova Forma" - Šamac
"Nova Forma"-Šamac
"Stolarija Rapic"- GradiŠka
"Uniglas"- Šamac
"TMD-AGS" - GRADAČAC

"Nova Forma" - Šamac

"Dalekovod"-Doboj

"Dalekovod"-Doboj           

 SuŠara - automatizacija


                 "Dalekovod"- Rudanka,Doboj

Rekonstrukcija linija dalekovodnih stubova -"Veliki transferi"      

 "Dalekovod"-Rudanka, Doboj                   
    'Ficep'-1050 MC , zamjena 2 upravljačka ormara

 

Pogled na 2 linije 'Ficep'-"Veliki transferi" :  izlazna strana      

Ulazna strana  jedne linije sa upravljačkim  pultom

 

-CNC kontrolisane linije sa po 3 nezavisne ose sa 3 DC motora(sječenje na mjeru po Z-osi, bušenje rupa u X-Y ravni sa  2x 3 probijačice,  markiranje)
-Unošenje tehnološkog programa  linije je  preko  PC
Korištena oprema: vlastiti dizajn 'Industrijska elektronika',  CNC-Sinumerik  i  PLC(proizvodjač "Siemens")