Reference

POČETNA

O NAMA

KONTAKT

       Reference:

"Vodeks"- Prnjavor
"Ekoprom" - ČeliĆ
"Dallas"-Novi pazar
"Nova Forma" - Šamac
"Nova Forma"-Šamac
"Stolarija Rapic"- GradiŠka
"Uniglas"- Šamac
"TMD-AGS" - GRADAČAC

"Nova Forma" - Šamac

"Dalekovod"-Doboj

"Dalekovod"-Doboj           

 SuŠara - automatizacija


"Dallas" pogon 'Jelak'-Tutin( N.Pazar)

Korisnik: "Dallas"
pogon 'Jelak'-Tutin( N.Pazar)
tip: "ELIO VALERI"

  - zamjena upravljačke CNC jedinice
- reparacija energetskog dijela,
- 3 nezavisne ose sa 3 regulisana DC motora
- 4 pogonske glave za 4 glodala
- tačnost pozicioniranja 10 mikrona
- unošenje programa preko tastature ili PC