Reference

POČETNA

O NAMA

KONTAKT

       Reference:

"Vodeks"- Prnjavor
"Ekoprom" - ČeliĆ
"Dallas"-Novi pazar
"Nova Forma" - Šamac
"Nova Forma"-Šamac
"Stolarija Rapic"- GradiŠka
"Uniglas"- Šamac
"TMD-AGS" - GRADAČAC

"Nova Forma" - Šamac

"Dalekovod"-Doboj

"Dalekovod"-Doboj           

 SuŠara - automatizacija


"Nova Forma" - Šamac "REICHENBAHER"

Automatizacija glodalice:
"Nova Forma" - Šamac
"REICHENBAHER"

  - zamjena upravljačke CNC logike, mjernog sistema,
- reparacija energetskog dijela,
- 3 nezavisne ose sa 3 regulisana DC motora
- 3 visokoobrtne pogonske glave za 3 alata
- tačnost pozicioniranja 10 mikrona
- unošenje programa preko tastature ili PC( izbačene bušene trake)
- korištena oprema: vlastiti dizajn 'IE', Sinumerik i PLC ( proizvodjač "Siemens")